Privaatsuspoliitika

Ekodema > Privaatsuspoliitika

Ekodema, UAB austab teie õigust eraelu puutumatusele. Teie isiklikke andmeid (nimi, ettevõtte nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja teised registreerimisel sisestatud andmed) kogutakse ja töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

  • tellimuste töötlemiseks;
  • rahaliste dokumentide jaoks (nt arved);
  • toote tarnimise ja üleandmisega kaasnevate probleemide lahendamiseks;
  • teiste lepinguliste kohustuste täitmiseks;
  • otseturunduseks (ainult teie nõusolekul);
  • analüütiliseks otstarbeks.

Järgmised ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESKIRJAD määratlevad andmete haldamise:

1. Definitsioonid

1.1. Lehe haldaja ja www.pakkimiskaubad.ee omanik (edaspidi – Lehe haldaja) on UAB “EKODEMA”, äriregistri kood 303251555, käibemaksukohuslase kood LT100008421419, postiaadress – Laisvės pr. 125A, Vilnius 06118, Leedu, elektroonilise e-posti aadress – ruta@ekodema.lt.

1.2. Klient– füüsiline isik või juriidiline isik, kes ostab kaupa veebilehelt www.pakkimiskaubad.ee.

1.3. Isikuandmete töötlemise eeskirjad (edaspidi – Reeglid), mis reguleerivad põhilisi müüja poolt isikuandmetega teostavaid toiminguid nagu kogumine, töötlemine, ladustamine.

2. Üldsätted

2.1. Kliendi isikuandmete töötlemine ja kaitsmine määratakse vastavalt Leedu Vabariigi seadustele ja muudele õigusaktidele, mis reguleerivad selliste andmete kogumist ja sellele kehtivaid reegleid.

2.2. Kliendi andmeid kogutakse kindlal eesmärgil ja seaduslikult ning neid töödeldakse õiglaselt ja täpselt.

3. Isikuandmete töötlemine

3.1. Klient nõustub, et tellimise käigus saadetavad andmed kogutakse ja neid kasutatakse vastavalt järgnevatele reeglitele.

3.2. Kliendil on õigus oma andmetele ligi pääseda ning nõuda nende muutmist, kui need on valed, puudulikud või ebatäpsed. Selleks saata e-kiri aadressile ruta@ekodema.lt või helistada numbril +370 (674) 54816. Sel juhul on müüja kohustatud kleindi poolt antud muudatused kohe sisse viima (1-2 päeva jooksul).

3.3. Veebilehe haldaja tunnustab ja austab iga www.pakkimiskaubad.ee keskkonnast tellinud kliendi õigust eraelu puutumatusele. Lehe haldaja kasutab ja kogub kliendi isiklikke andmeid (nimi, aadress, telefoni number, e-posti aadress ja teisi e-poes sisestatud andmeid) tellimuste töötlemiseks ja lepinguliste kohustuste täitmiseks. Kliendil on võimalik lubada/keelata oma andmete kasutamine otseturunduse eesmärgil. Selleks tuleb uudiste ja pakkumistega nõustumise kastike märgistada või nende keelamiseks see märgistus eemaldada. Kui Klient ei soovi uudiskirju saada, saab ta nende saamisest alati loobuda (uudiskirja lõpus on valik: „lõpeta tellimine” – pärast sellele klõpsamist ei saadeta Kliendile enam uudiskirju).

3.4. Lehe haldaja kohustub mitte avaldama kliendi andmeid kolmandatele osapooltele. v.a töötajatele, kes pakuvad tarneteenust või teisi teenuseid, mis tellimisega kaasnevad. Vastasel juhul avaldatakse kliendi isiklikke andmeid üksnes Leedu seadusandlusele.

3.5. Isiklikke andmeid töödeldakse turvalisel viisil, mis välistab nende lubamatu hävimise, avalikustamise või muu ebaseadusliku tegevuse.

3.6. Kliendid, olles andnud nõusoleku, et nende isikuandmeid kasutatakse ja säilitatakse otseturunduse eesmärkidel, nõustuvad nende talletamisega aktiivses andmebaasis seni, kuni Kliendid avaldavad soovi nende eemaldamiseks või kasutamise lõpetamiseks.

4. Eeskirjade muutmine

4.1. Veebilehe omanikul on täielik õigus osaliselt või täielikult reegleid muuta, andes sellest märku www.pakkimiskaubad.ee e-poe kodulehel.

4.2. Kui klient ei ole nõus uute reeglitega, võib ta neist kirjalikul teel keelduda.

4.3. Kui te jätkate pärast reeglite muutmist/uuendamist toodete tellimist, loetakse teid automaatselt uute reeglitega nõustunuks.

5. Vastastikune infovahetus

5.1. Kõik isikuandmete töötlemisega seonduvad küsimused tuleb esitada e-posti aadressile ruta@ekodema.lt.

5.2. Müüja vastab samale e-posti aadressile, millelt esitati päring.

Küsimuste korral helistage palun +370 (674) 54816 või kirjutage ruta@ekodema.lt.